Mae'r dudalen hon yn nodi gwybodaeth allweddol ynghylch ein gwasanaeth, y cwynion y gallwn helpu yn eu cylch a sut y gallwch wneud cwyn. Os hoffech chi ragor o wybodaeth wedi’i chyfieithu, e-bostiwch ni neu ffoniwch ni ar 0800 032 8000 a byddwn yn trefnu i gyfieithydd ar y pryd siarad â chi.