Pwy rydym yn gallu eu helpu

Rydym yn gallu helpu microfentrau a busnesau bach (gan gynnwys yr hunangyflogedig, partneriaethau a chwmnïau cyfyngedig).